Inschrijving evaluatiesessie LaMA Kermt

U heeft het misschien al opgemerkt. Er is een en ander veranderd in Kermt: een as-verspringing in de Nachtegalenstraat, een wegversmalling in de Regenbooglaan, herbelijning op het Kermetaplein, Graag Traag borden in Kermt Noord, houten bewegwijzering met aanduiding van het aantal stappen naar bepaalde bestemmingen, ... .

Het zijn een voor een testopstellingen in het kader van het LaMa-traject. LaMa is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. 10 gemeenten konden dit jaar deelnemen. De dorpsraad van Kermt nam het initiatief om in te schrijven, met de steun van de stad.
De testopstellingen werden uitgedacht tijdens 2 sessies waaraan alle inwoners van Kermt konden deelnemen. Samen met de stad werden heel wat ideeën uitgevoerd. Andere ideeën zitten nog in de pijplijn.

Aangezien we heel graag samen met zoveel mogelijk betrokkenen de testopstellingen willen evalueren en bijschaven waar nodig, worden alle inwoners van Kermt van harte uitgenodigd op de evaluatiesessie op dinsdag 10 oktober om 19h (en niet om 19h30 zoals het officiële schrijven meldt) in de stedelijke basisschool in Kermt.

Graag even inschrijven via deze link!

Ook als u niet heeft deelgenomen aan de eerste twee sessies bent u van harte welkom. Het is belangrijk om nu zoveel mogelijk stemmen te horen!

Op deze website kan je de verslagen van de eerste twee sessies lezen: http://www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org/blog/hasselt-kermt

Graag tot 10 oktober!

Hannelore, LaMa-begeleider van dienst.

15 oktober 2017: Feestelijke opening Verborgen moois: Herkenrodebossen

Op de grens van Kermt en Stevoort ligt nog een bijzonder en waardevol landschap. De Herkenrodebossen en omgeving vormen een uniek mozaïek van bossen en landbouwgronden. Je vindt hier ook nog heel wat restanten van het oude land(bouw)gebruik zoals: hooilandjes, hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, ...

Kom meedenken over mobiliteit op en rond talentencampus Ten Hove

De verkeerssituatie op en rond de talentencampus Ten Hove is uitgekozen als Vlaams pilootproject waarbij samen met bewoners wordt gezocht naar creatieve en eenvoudige maatregelen en oplossingen. Onder leiding van een expert van Mobiel 21, lid van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, werden al enkele stakeholders bevraagd. Die interviews vormen nu de basis voor drie Laboratoria Mobiele Alternatieven, kortweg LaMA, waaraan iedereen kan deelnemen.

Nieuwe webblog over het nieuwe wandelnetwerk Herkenrodebossen

De infoavond op 4 februari 2017 met Stijn Meuris was een enorm success en vele mensen hebben aangegeven dat ze op de hoogte willen blijven over het wandelnetwerk. Daarom heeft de werkgroep Trage Wegen van de Dorpsraad Kermt een webblog gestart over het wandelnetwerk. Hier kan u alle informatie terugvinden. Wij kijken alvast uit naar de opening op 15 oktober 2017.

www.herkenrodebossen.be

Kermt Dorpsraad - Ik ben geïnteresseerd

Als je interesse hebt om deel te nemen aan de Dorpsraad Kermt, je wil een suggestie doen of een probleem aankaarten: mail naar info@kermt.be

Subscribe to Kermt RSS