You are here

Agenda Uitzonderlijke Activiteiten jeugdlokalen Kermt

Hieronder kan u de agenda terugvinden van de uitzonderlijke activiteiten gepland in het Jeugdcentrum en/of Jeugdhuis in Kermt. Voor deze activiteiten werd er door het College van Burgemeester en Schepenen een uitzonderlijke toelating gegeven om luider dan 85dB(A)LAeq,15min muziek te spelen.

Indien u via mail op de hoogte wilt gehouden worden van deze agenda of u wilt de contactgegevens zien van de organisator van de aktiviteit, dan kan u zich registreren door een mailtje te sturen naar info@kermt.be .