Een burgerparticipatietraject participeert ook in andere projecten. Op deze pagina vind je alle organisaties terug waar we deel van uitmaken of hebben uitgemaakt. Vaak worden we gevraagd om de Dorpsraad voor te stellen aan andere participatietrajecten. Je vindt ze hier allemaal terug.

Ons netwerk 

Leden

De Droomfabriek