In 2006 beslist het stadsbestuur van Hasselt dat de sporthallen in Kermt en Spalbeek sluiten. Ze worden later afgebroken. De Kermtse verenigingen verzetten zich tegen deze beslissing, tevergeefs. De sporthal sluit en de sportverenigingen zwermen uit naar andere sporthallen.

Ledenaantallen slinken en lokale sportverenigingen stoppen er mee.

De eerste oproep

In 2012, zes jaar later, staat de sporthal er nog steeds. Elk jaar verloedert de sporthal meer en meer. Ouders van enkele leerlingen van SBS Kermt vinden het onverantwoord dat de kinderen met de bus naar de sporthal in Spalbeek gaan om te turnen terwijl er in Kermt een sporthal staat. Dit wordt een belangrijk gespreksonderwerp aan 'de poort' van de school.

De afbraak van de sporthal nadert snel wanneer de plannen voor een nieuwe turnzaal voor SBS Kermt op de parking van het jeugdcentrum concreet worden. Actie dringt zich op. De turnzaal zou beperkte kleedkamers en sanitair hebben. Het ontwerp was niet op maat van de noden van de Kermtse verenigingen. Verenigingen zouden er onvoldoende plaats hebben om te sporten.

Een 5-tal Kermtenaren vinden elkaar. Ze doen een oproep aan de Kermtse verenigingen voor het redden van de sporthal in Kermt. De reacties zijn overweldigend. Alle verenigingen zijn aanwezig tijdens de eerste vergadering in mei 2012. Er wordt een plan uitgewerkt om de sporthal te redden. Van de Dorpsraad Kermt is er dan nog geen sprake.

Ontstaan

2012 – Een aantal Kermtenaren vinden elkaar in een gezamenlijk thema: "de renovatie van de sporthal". Ze beseffen dat het creëren van een draagvlak cruciaal is om dit doel te bereiken. De Kermste verenigingen blijken allemaal erg gemotiveerd om zich achter dit thema te scharen.

De boodschap bereikt tal van andere Kermtenaren en al snel blijkt dat er nood is aan veel meer dan alleen de renovatie van de sporthal. De Dorpsraad Kermt ziet enkele maanden later het licht als feitelijke vereniging. De uitdaging was om daarbij steeds het gemeenschappelijk belang te laten primeren en de aanpak niet te laten verzanden in persoonlijke wensen. Het was, en is, de bedoeling om een duurzaam initiatief op te zetten en het niet te laten bij dat eerste initiatief. Om draagvlak te creëren wordt een visietekst geschreven waar het gemeenschappelijk belang de kern van de Dorpsraad Kermt is.

Het kon geen toeval zijn dat (geboren) Kermtenaren elkaar vonden om de Dorpsraad te trekken met éénzelfde drang om het verval van Kermt een halt toe te roepen. De dynamiek in ons dorp van weleer die we ons allen herinnerden uit onze jeugd met tal van evenementen en een bruisend verenigingsleven, verdween met mondjesmaat. Hierdoor dreigde het verenigings- en sociale leven stil te vallen. Op het jeugd- en sportcentrum Ten Hove was steeds minder te beleven en steeds meer verenigingen uit Kermt verdwenen. Kermt dreigde in te dommelen.

En dus hadden we daarvoor een structuur bedacht te beginnen met een visietekst over wie de Dorpsraad wilde zijn. Het andere luik was de opzet van een organisatie met 4 componenten waarbij politiek geen plaats krijgt en de werking gefaciliteerd wordt door de kerngroep. Het vertegenwoordigersoverleg, de themagroepen en het jaarlijkse Open Forum zouden waarborgen dat de Kermtenaar op verschillende niveaus participeert. Na een moeizame start, groeide de noodzakelijke samenwerking met het Hasselts stadsbestuur en werd de Dorpsraad een erkende partij. Om die erkenning nog meer gewicht te kunnen geven en het burgerparticipatieprincipe te borgen, is de Dorpsraad eind 2017 overgestapt in een vzw-structuur. Wat we op deze manier allemaal teweeg gebracht hebben en wat de toekomstplannen zijn met de Dorpsraad Kermt, kan je hier lezen.