Ten Hove Gebruikersraad

Van bij de opening van de vernieuwde sportzaal en turnzaal SBS, is buiten de schooluren de Dorpsraad mee verantwoordelijk voor de uitbating van de zaal.

De Gebruikersraad is de werkgroep binnen de Dorpsraad die als kernopdracht heeft het mee instaan voor een goede werking van de sportzaal Ten Hove.

De Gebruikersraad bestaat uit alle regelmatige gebruikers van de sportzaal Ten Hove.

De Gebruikersraad werkt nauw samen met SBS Kermt en de Sportdienst Hasselt.

Elke sportclub of vereniging die – na aanvraag bij en goedkeuring door de Sportdienst Hasselt – regelmatige gebruiker is van de sportzaal Ten Hove, is hierdoor automatisch lid van de Gebruikersraad en dient een vertegenwoordiger af te vaardigen.

De Gebruikersraad komt elk sportseizoen 2 tot 3 keer samen om de lopende zaken te bespreken.

De Gebruikersraad is niet verantwoordelijk voor de aanvragen tot huur van de zaal, de toekenning van de uren en de facturatie. Dat loopt via de Sportdienst, die hierover meestal wel in overleg gaat met de Gebruikersraad.

Contactpersoon voor de Gebruikersraad: Dirk Copermans (Shotokan Karate Kermt, dirk@karatekermt.be)

Leden Gebruikersraad:

- Shotokan Karate Kermt

- Schermkring Herckenrode

- TC Smash Kermt

- SKE Kermt (boogschutters)

- SBS Kermt

- Sport Je Gezond

- Femma Fit Kermt

- Inner Moves

- Badmintonclub Kermt

- JUVE

- TC Stevoort

- Sportdienst Hasselt


contact

Realisaties


Toekomstplannen


Lees hieronder alles over de werking en de aanpak van de werkgroep Ten Hove Masterplan.

Realisatie Wandelpaden


Realisatie Rolstoelpad


Andere